کتاب تئوری موسیقی جلد دوم ( فاصله و گام )

مولف : امیر انجیری استرکی

 

 

کتاب تئوری موسیقی جلد دوم

در کتاب تئوری موسیقی جلد دوم سعی شده تا با نگاهی موشکافانه و دقیق به بررسی نظری دو موضوع فاصله و گام در موسیقی پرداخته شود.

بطوریکه اصطلاحاتی که ذیل این دو موضوع قرار می گیرند به دقّت تعریف شده و نمونه های کافی برای درک کامل مباحث ارائه شده است.

شناخت عمیق فاصله و گام  لازمه و مقدّمه دروس سُلفژ، هارمُنی، کُنترپوان و فُرم است. لذا به نظر می رسد مطالعۀ این کتاب برای علاقه مندان به موسیقی آکادمیک به ویژه دانش آموزان هنرستان موسیقی و دانشجویان این رشته بسیار مفید است.

برای تهیه کتاب با آموزشگاه موسیقی آریانا

یا انتشارات نای و نی تماس بگیرید .