کتاب تئوری موسیقی جلد اول ( ریتم و وزن )

مولف : امیر انجیری استرکی

کتاب تئوری موسیقی 1.1

کتاب تئوری موسیقی ریتم و وزن

کتاب تئوری موسیقی جلد اول شامل دو بخش نظری و عملی است .

بخش اوّل :

  بررسی نظری ریتم در موسیقی و پرکاربردترین اصطلاحات مربوطه پرداخته‌شده است و کوشش شده تا تعاریف ارائه‌شده از ویژگی‌های لازم برخوردار باشد.

همچنین تعاریف رایجی که چندان مطلوب نیستند نیز ارائه شده است تا تفاوت و ظرائف آنها بر خواننده نکته‌سنج آشکار شود. در این بخش به وزن در موسیقی ایرانی و غربی اشاره شده و رایج‌ترین آنها به همراه مثال‌هایی معرّفی شده است.

بخش دوّم :

بخش دوم کتاب تئوری موسیقی جلد اول مربوط به تمرینات عملی است؛ 156 تمرین ریتم‌خوانی شامل میزان‌های ساده و ترکیبی در متر دوتایی (دوضربی)،سه تایی(سه ضربی) و چهارتایی(چهارضربی) آورده شده که از ساده تا نسبتاً دشوار مرتب شده است.

((به نظر می رسد مطالعه این کتاب برای علاقه‌مندان به موسیقی آکادمیک به ویژه دانش آموزان هنرستان موسیقی و دانشجویان این رشته بسیار مفید است))

برای تهیه کتاب با آموزشگاه موسیقی آریانا

یا انتشارات نای و نی تماس بگیرید .