فیزیک صوت

صوت :

صوت : موج مکانیکی طولی که بسامد(فرکانس) آن بین ۱۶ تا ۲۰هزار دور بر ثانیه (هرتز) باشد.

کوک دیاپاژون :

در سال ۱۹۳۹ میلادی در یونسکو به منظور ایجاد حس تفاهیم بین المللی بسامد لای اکتاو وسط پیانو در دمای ۶۸ درجه فارنهایت(۲۰ درجه سانتیگراد) ۴۴۰ دور در ثانیه تصویب شد.

بسامد( فرکانس ) :

تعداد نوسان کامل در واحد زمان (ثانیه) که آن را با واحد دور بر ثانیه( cps ) یا هرتز (Hz) بیان می کنند .