آرشیو روزانه : 1399-04-05

کتاب تئوری موسیقی جلد دوم ( فاصله و گام ) مولف : امیر انجیری استرکی     کتاب تئوری موسیقی جلد دوم در کتاب تئوری موسیقی جلد دوم سعی شده تا با نگاهی موشکافانه و دقیق به بررسی نظری دو موضوع فاصله و گام در موسیقی پرداخته شود. بطوریکه اصطلاحاتی که ذیل این دو موضوع […]

کتاب تئوری موسیقی جلد اول ( ریتم و وزن ) مولف : امیر انجیری استرکی کتاب تئوری موسیقی جلد اول شامل دو بخش نظری و عملی است . بخش اوّل :   بررسی نظری ریتم در موسیقی و پرکاربردترین اصطلاحات مربوطه پرداخته‌شده است و کوشش شده تا تعاریف ارائه‌شده از ویژگی‌های لازم برخوردار باشد. همچنین […]